Hướng dẫn sử dụng ProxyCap để chơi game online qua Sock5 ipv4

  • Các bạn tải ProxyCap trọn bộ về trước DOWNLOAD
  • Anh em lưu ý là ProxyCap hoạt động tốt mọi game online với SOCKS5 của GIAMPING, bởi vì các máy chủ của GIAMPING hỗ trợ đầy đủ TCP và UDP và chain. Nếu bạn sử dụng với các SOCKS5 khác trên mạng có thể sẽ không hoạt động tốt  vì đa phần chỉ hỗ trợ TCP và không biết có chain được không.

c16140d5d7903d7852c002922fe17898.png
9f6eafdd190987999abc4e53a166aa88.png
a11e8629abf7b98c4ad4245aaeef4793.png
c99d8019f33c559c0681cb86a59f8697.png
4881109826a22e736a3069154a5e4024.png
62af8dadfabc63375fc652b21db193d6.png
39cb403102f89c8344ade8b017462146.png
4f21bcc7cf77fcbed2ed0c249059ff76.png
dacde63034df4e3aaf6183ef5182d69c.png