Hoàn lại tiền cho dịch vụ proxy việt nam
Đảm bảo hoàn tiền trong 1 ngày, tuy nhiên điều này không áp dụng nếu chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng proxy. Chúng tôi chỉ hoàn lại tiền trong trường hợp có lỗi (dịch vụ không hoạt động). Nếu bạn cho rằng proxy của mình không hoạt động chính xác, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ kiểm tra và thay thế các proxy không hoạt động bình thường.

Đối với proxy chia sẻ IPv4 nước ngoài, bạn sẽ không được hoàn lại tiền!