Hướng dẫn cách Fake Proxy trên Chrome bằng Simple Proxy

Các bước để Fake Proxy trên Chrome bằng Simple Proxy

*Những thông tin cần có để fake Proxy: Proxy Host (IP), Port, Username, Password.

Bước 1:

Trên Chrome tải ứng dụng SimpleProxy.

Tìm kiếm và tải Simple Proxy trên Chrome
Tìm kiếm và tải Simple Proxy trên Chrome

Chọn Thêm vào Chrome -> Vào biểu tượng Proxy -> Chọn SimpleProxy. Nếu biểu tượng không có trên thanh bảng chọn, bấm vào biểu tượng ghim.

Chọn Simple Proxy trên biểu tượng Proxy
Chọn Simple Proxy trên biểu tượng Proxy

Bước 2:

Chọn Add Proxy -> Nhập thông tin Proxy:

+ Profile Name: tự đặt

+ Scheme: http

+ Proxy Host: Nhập IP

+ Port: Nhập Port

+ Username: Nhập User

+ Password: Nhập mật khẩu

Chọn SAVE.

Nhập các thông tin của Proxy
Nhập các thông tin của Proxy

Như vậy bạn có thể sử dụng nhiều Proxy trên Profile của Chrome này.

Bước 3:

Sau khi đăng nhập xong truy cập Whoer.net -> Chọn biểu tượng Proxy -> Chọn Proxy muốn mở.

Chọn Proxy muốn mở trên Simple Proxy
Chọn Proxy muốn mở trên Simple Proxy

Bước 4:

Mở tab mới truy cập Whoer.net, Proxy vừa chọn sẽ được mở trong tab này . Như vậy là đã hoàn tất mở thêm 1 IP khác.