Hướng Dẫn Fake ip trên giả lập điện thoại với ứng dụng Socksdroid

Socksdroid là gì?

Socksdroid là một ứng dụng proxy cho Android, giúp bạn thiết lập kết nối proxy thông qua giao thức SOCKS5. Dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng Socksdroid trên thiết bị Android của bạn:

Bước 1: Tải và Cài Đặt Socksdroid

 1. Tải Ứng Dụng:
  • Mở Google Play Store trên thiết bị Android của bạn.
  • Tìm kiếm “Socksdroid”.
  • Chọn Ứng dụng Socksdroid từ kết quả tìm kiếm và tải về.
 2. Cài Đặt Ứng Dụng:
  • Sau khi tải xong, mở ứng dụng và cấp quyền cần thiết.

Bước 2: Cấu Hình Socksdroid

MyVPN - Socks5 Android

 1. Thêm Proxy:
  • Khi bạn mở Socksdroid, bạn sẽ thấy một giao diện chính với các tùy chọn.
  • Nhấn vào biểu tượng “+” hoặc “Add” để thêm một proxy mới.
  • Nhập thông tin của proxy server, bao gồm địa chỉ IP hoặc tên miền và cổng.
  • Chọn giao thức SOCKS5.
 2. Kích Hoạt Proxy:
  • Bạn sẽ thấy danh sách các proxy bạn đã thêm. Chạm vào proxy bạn muốn sử dụng.
  • Chuyển nút trạng thái Proxy từ “Off” sang “On” để kích hoạt proxy.
  • Tải xuống APK SocksDroid cho Android

Bước 3: Thiết Lập Ứng Dụng

 1. Chọn Ứng Dụng:
  • Trong cấu hình proxy, bạn có thể chọn các ứng dụng mà bạn muốn chạy thông qua proxy. Điều này giúp bạn kiểm soát quyền lợi sử dụng proxy cho các ứng dụng cụ thể trên điện thoại của bạn.
  • Chạm vào biểu tượng danh sách hoặc “App List” để chọn ứng dụng bạn muốn sử dụng với proxy.
 2. Thiết Lập Xong:
  • Sau khi bạn đã chọn các ứng dụng, proxy sẽ chỉ áp dụng cho các ứng dụng được chọn này.

Bước 4: Kiểm Tra Kết Nối

 1. Kiểm Tra Proxy:
  • Một khi bạn đã thiết lập proxy và chọn các ứng dụng, hãy mở một ứng dụng web để kiểm tra xem proxy có hoạt động không. Bằng cách thử truy cập website check ip như whatismyip hoặc whoer
 2. Xác Nhận Kết Nối:
  • Nếu proxy hoạt động đúng cách, bạn sẽ thấy dữ liệu được truy cập thông qua proxy server bạn đã cấu hình.