Để gia hạn dịch vụ các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản của bạn vào website sau đó vào mục: Đơn hàng bấm vào “XEM”

Các bạn kéo xuống dưới phần Gia hạn lại dịch vụ: Bấm vào mục XEM

Bước 2: Các bạn sẽ thấy mục Chế độ tự động gia hạn: Chọn Hủy bỏ nếu bạn không muốn gia hạn đơn hàng nữa, hoặc chọn gia hạn ngay nếu bạn muốn gia hạn tiếp tục đơn hàng cũ

Bước 3: Các bạn xem lại các thông tin cũ mình đã điền trước đó, sau đó bấm chọn các hình thức thanh toán mà mình mong muốn.

Bước 4: Sau khi đơn hàng hoàn thành, các bạn sang màn hình khác bằng cách bấm vào tài khoản -> chọn gia hạn dịch vụ. Đơn hàng của bạn sẽ được chúng tôi tiến hành kiểm tra thanh toán. Khi chúng tôi xác nhận được đã nhận đủ số tiền, chúng tôi sẽ kích hoạt tình trạng đơn hàng của bạn từ tạm giữ sang đã hoàn thành.